L I T T L E B U M

voedingsrecht ♥

Als voedende mama is het handig om te weten welke rechten je hebt tijdens het geven van borstvoeding. Dit is allemaal wettelijk geregeld en ik zet het vandaag voor je op een rijtje!

Het is allemaal geregeld in  artikel 4:8 arbeidstijdenwet. De tekst luidt:

1.

‘Een vrouwelijke werknemer, die een borstkind voedt, heeft, indien zij de werkgever hiervan in kennis heeft gesteld, gedurende de eerste 9 levensmaanden van dat kind het recht de arbeid te onderbreken ten einde in de nodige rust en afzondering haar kind te zogen dan wel de borstvoeding te kolven. De werkgever biedt haar daartoe de gelegenheid en stelt, waar nodig, een geschikte af te sluiten besloten ruimte ter beschikking.’

–> Je hebt dus tot een  leeftijd van negen maanden voedingsrecht, ook wel kolfrecht genoemd. Voorwaarde is hiervoor wel dat je je werkgever op de hoogte brengt van het feit dat je je kindje borstvoeding geeft en wil blijven geven. De werkgever is ook verplicht om een af te sluiten ruimmte beschikbaar te stellen.

2.

‘De onderbrekingen, bedoeld in het eerste lid, vinden plaats zo vaak en zo lang als nodig is doch bedragen gezamenlijk ten hoogste een vierde van de arbeidstijd per dienst. De vaststelling van het tijdstip en de duur van de onderbrekingen vindt plaats door de betrokken vrouwelijke werknemer na overleg met de werkgever.’

–> Dit betekend dat de vrouw op een 8 uur durende werkdag maximaal 2 uur de tijd moet krijgen om haar kind van voeding te voorzien. Dit kan kolven zijn ofwel live voeden op het werk of op de plek waar het kind zich bevind. Dit gaat uiteraard weer in overleg met je werkgever.

3.

‘De duur van de onderbrekingen, bedoeld in dit artikel, gelden voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen als arbeidstijd, waarover de vrouwelijke werknemer haar aanspraak op het naar tijdruimte vastgesteld loon behoudt.’

–> Mooiste is: de tijd die je gebruikt om te kolven of voeden krijg je doorbetaald!

4.

‘Elk beding waarbij ten nadele van de vrouwelijke werknemer wordt afgeweken van dit artikel, is nietig.’

–> Er mag alleen van deze norm afgeweken worden wanneer het in het voordeel van de voedende vrouw is, neem met minder dus geen genoegen!

De wettekst noemt de af te sluiten ruimte, maar geeft niet weer wat daar precies onder te verstaan is. Het Arbo Informatieblad geeft hier wat meer informatie over. Je kan uit blad 12 opmaken dat:

– de ruimte van binnenuit af te sluiten moet zijn
– het moet een rustige afgezonderde plek zijn
-het moet er veilig zijn ( denk hierbij aan verse lucht en risicovrij.

Het is handig als er bijvoorbeeld ook een koelkast staat, een kraan aanwezig is en het een plek is waar je je comfortabel voelt, dit kan je allemaal aankaarten bij je werkgever. Twijfel niet, je zal hier heel wat tijd doorbrengen!

Belangrijk om te weten is dat iedere werkgever wettelijk verplicht is zich hieraan te houden. Laat je dus nooit afwimpelen met de boodschap dat er geen tijd is om te kolven of te voeden. Overleg is in dit geval de key! Je kent je rechten en hoe zonde is het om te moeten stoppen met borstvoeding geven wanneer je dit zelf niet wilt maar je je verplicht voelt tegenover je leidinggevende. Stap zelfverzekerd, maar altijd met een open mind het kantoor van je leidinggevende binnen wanneer je dit gaat bespreken, zo zal je meer bereiken dan wanneer je angstig naar binnenstapt! Mensen ruiken het als je makkelijk over te halen bent lijkt het wel…

Naast het recht op voeden heb je natuurlijk ook gewoon recht op de normale pauzeregelingen!

Borstvoeding is het mooiste en beste dat je je kindje kan geven, laat je werknemer dit dus nooit afnemen! ♥

babyborstvoedinginfolawzwanger

littlebum.nl • 11 januari 2016


Previous Post

Next Post

Geef een antwoord

Your email address will not be published / Required fields are marked *